VİZYONUMUZ
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarınıda kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi dil, din ,ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin niteliklli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

"Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir."

Yeni Polikliniğimiz Hizmete Girmiştir

Eforla gelen nefes darlığı, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı şikâyetleri kalp kapak hastalığının belirtisi olabilir.
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji bölümünde (bizzat öğretim üyesi tarafından yapılan) ‘Kapak Hastalıkları Polikliniği’ hizmete girmiştir.