VİZYONUMUZ
Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarınıda kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi dil, din ,ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin niteliklli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

"Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir."


Duyuru

SGK ile anlaşmamız gereği Yeşil Kartlı Hastalarımız sevk şartı aranmaksızın tüm branşlarda Hastanemizde tedavi edilebilmektedir.

Kapat !