About Us

Anestezi ve ReanimasyonBölgenin sağlık güvencesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 7 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent öğretim üyesi, 27 araştırma görevlisi, deneyimli anestezi teknisyenleri ile bölgenin en büyük, en donanımlı, en tecrübeli Anesteziyoloji bölümlerinden birisidir.

Anabilim Dalımız 1982 yılında Prof.Dr.Şeref OTELCİOĞLU önderliğinde kurulmuş, Halen Prof.Dr.Sema TUNCER UZUN Başkanlığında hizmet vermektedir. Geçen 33 yıl içerisinde 88 uzman hekim yetiştirmiştir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Ameliyathane, Ağrı Bilim Dalı, Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı ve diğer ilgili sahalarda en son teknolojiye sahip cihazlar ve uzman personelle modern tıbbın tüm imkanlarını kullanmaktadır.

Cerrahi bölümler tarafından ameliyat olması kararlaştırılan hastalar ilk olarak Anabilim Dalımız bünyesinde hizmet veren Poliklinik kompleksine yönlendirilmektedirler. Burada ameliyat için gerekli laboratuar sonuçları amacıyla kan alınması işlemi, EKG raporu, röntgen çekim işlemleri aynı merkezde yapılmaktadır. Tüm laboratuar ve röntgen sonuçları ile polikliniğimizde muayene olan hastaların gerektiğinde poliklinik kompleksi içinde hizmet veren kardiyoloji ve dahiliye hekimleri tarafından konsültasyon işlemleri yapılmaktadır. Böylece tüm ameliyat öncesi hazırlık işlemleri polikliniğimiz bünyesinde kısa sürede tamamlanmakta, hastalar her işlem için ayrı bir bölüme gönderilmemektedir.

Ameliyathanemizde bulunan 23 operasyon odası bulunmaktadır. Organ nakli(Böbrek, Karaciğer), kalp cerrahisi, beyin cerrahisi gibi özellikli operasyonlar dahil olmak üzere tüm bölgeden sevk edilen her türlü hastanın operasyon işlemleri için gerekli anestezi uygulamaları yapılabilmektedir. Bu anestezi uygulamaları arasında bölgesel sinir blokları, epidural- spinal sinir blokları ve tüm çağdaş genel anestezi yöntemleri mevcuttur. Ameliyathanemizde ayrıca ameliyat öncesi uygulanan çocuklar için sedasyon(sakinleştirme) odası, ameliyat sonrası bakım ünitesi bulunmaktadır.

Endoskopik işlemler, radyoterapi uygulama işlemleri, MR görüntüleme gibi ameliyathane dışındaki hastaları rahatsız edici, ağrılı, sakinleştirme ve anestezi uygulaması gereken tüm teşhis ve tedavi işlemleri Anabilim Dalımız tarafından oluşturulan uzman personel ve modern cihazlar eşliğinde konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Teknolojik ve modern cihazları, alanında uzman kadrosu ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bölgenin sağlık güvencesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

AĞRI BİLİM DALI (ALGOLOJİ)


1997 yılında hizmete giren Algoloji (Ağrı) Kliniği 2004 yılında Bilim Dalı haline gelmiştir. Algoloji Bilim Dalı 2 Profesör, 1 araştırma görevlisi ve 3 hemşire ile poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine devam etmektedir.

Ağrı Bilim Dalında ağrılı hastalıkların tanı ve tedavisi için güncel teknikler kullanılmakta ve hastalıkların tedavisi etkin şekilde yapılmaktadır. Akut ağrı ve kronik ağrı sendromları (kanser-kanser dışı) ağrı uzmanları tarafından ayrıntılı biçimde değerlendirilmekte bu sorunların çözümünde farmakolojik ve girişimsel yöntemleri kullanılmaktadır. Girişimsel yöntemler içinde de santral, periferik ve otonomik sinir blokları gibi anesteziyolojik yöntemler ve sadece gelişmiş ağrı merkezlerinde uygulanabilen diğer özel teknikler (transforaminal, epidural steroid, faset bloğu, intradiakal girişimler, epidural-spinal port pompa sistemleri, nöroliz, radyofrekans, ablatif teknikler ve spinal kord stimulasyon) uygulanmaktadır. Bu girişimler steril ameliyathane şartlarında, ağrı uzmanı(Algoloji) öğretim üyelerimiz Prof.Dr.Sema TUNCER UZUN ve Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ tarafından yapılmaktadır. Bölgemizin bu tür spesifik girişimsel ağrı tedavilerinin uygulandığı tek merkezi olan ağrı kliniğimizde yılda yaklaşık 5000 hasta görülmekte.

Hizmetlerimiz

Endoskopik işlemler, radyoterapi uygulama işlemleri, MR görüntüleme gibi ameliyathane dışındaki hastaları rahatsız edici, ağrılı, sakinleştirme ve anestezi uygulaması gereken tüm teşhis ve tedavi işlemleri Anabilim Dalımız tarafından oluşturulan uzman personel ve modern cihazlar eşliğinde konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Randevu

Anestezi ve Ağrı polikliniğimiz 8:00-12:00 ve 13.30-15:30 saatleri arasında hizmet vermektedir
Ağrı polikliniği randevu sistemi ile çalışmaktadır.Sadece akut ağrılı ve malign ağrı tedavi protokolüne alınan hastalar randevu almadan polikliniğe başvurabilmektedir.

İletişim

Anestezi Anabilimdalı Sekreteri : 6550
Anestezi Poliklinik Sekreteri : 6506
Ağrı Poliklinik Sekreteri : 7270