About Us

İç Hastalıklar(Dahiliye)İç Hastalıkları Anabilim Dalında 18 Öğretim Üyesi, 10 Yan Dal Araştırma Görevlisi ve 45 Araştırma Görevlisi hekim bulunmaktadır. Toplam 7 Bilim Dalı Başkanlığı, İç Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi ve Genel Dahiliye birimi ile hizmet sunmaktadır.

HEMATOLOJİ BİLİM DALI
1 profesör ve 2 doçent öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmakta ve kök hücre ve kemik iliği nakli yapılmaktadır.
Hematoloji kliniği, T Blok 3. katta 15 yatak ile hizmet vermektedir. Ayrıca T Blok 2. katta 7 yataklı Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi mevcuttur.
Hematoloji polikliniği, T Blok zemin katta 2 poliklinik odası mevcuttur. Poliklinikte randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Hematoloji Aferez Ünitesi, Kan Merkezi içinde Hematoloji BD’na bağlı olarak çalışan ve her türlü Terapötik aferez işlemlerinin uygulandığı bir ünitedir.

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI
1 profesör ve 2 doçent öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmaktadır.
Endokrinoloji kliniği, R Blok 3. Kattadır. 2 ve 3 kişilik odalarda toplam 23 yatak ile hizmet vermektedir. 2 adet özel oda bulunmaktadır.
Endokrinoloji polikliniği, B Blok zemin katta 6 poliklinik odası mevcuttur. Poliklinikte rutin hasta muayene işlemleri dışında, diyabet hasta eğitimi ve tiroid iğne biyopsi işlemleri yapılmaktadır. Randevulu olarak hizmet verilmektedir.

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
2 profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmakta ve endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Gastroenteroloji kliniği, A Blok 5.katta 29 yatak ile hizmet vermektedir. 3 adet özel oda bulunmaktadır.
Gastroenteroloji polikliniği, E Blok zemin katta 2 poliklinik odası mevcuttur. Poliklinikte randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Endoskopi Ünitesi, E Blok zemin katta yer alır. Burada ERCP, Endoskopik Ultrasonografi, Üst GIS endoskopi, kolonoskopi, ve balon dilatasyon işlemleri uygulanmaktadır.

İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI
1 profesör ve 1 uzman hekim mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmakta ve allerji tanı testleri ve çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
İmmünoloji ve Allerji kliniği, A Blok 5. katta 2 yatak ve 3 yataklık ayaktan tedavi ünitesi ile hizmet vermektedir.
İmmünoloji ve Allerji polikliniği, B Blok zemin katta 2 poliklinik odası mevcuttur. Birinde allerji hastalıkları, diğerinde bağışıklık sistemi hastalıkları (immün yetmezlikler) konusunda hasta hizmeti sunulmaktadır. Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır).
Allerji Hastalıkları Laboratuvarı,B Blok zemin kattadır. Allerji testleri, solunum fonksiyon testi (spirometri), ilaç provokasyon testleri, spesifik İgE testleri ve allerjen spesifik immünoterapi uygulanmaktadır. Ayrıca İmmünolojik testler konusunda Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarı ile ortak çalışılmaktadır.

NEFROLOJİ BİLİM DALI
3 profesör ve 1 doçent öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri, poliklinik hizmetleri, diyaliz ve transplantasyon (böbrek nakli) hizmetleri sunulmaktadır.
Nefroloji kliniği, R Blok 2. Kattadır. 2 kişilik odalarda toplam 35 yatak ile hizmet vermektedir. 4 adet özel oda bulunmaktadır.
Nefroloji polikliniği, B Blok zemin katta biri transplantasyon polikliniği olmak üzere 2 poliklinik bulunmaktadır. Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır).
Hemodiyaliz Ünitesi, 19 yatak ve hemodiyaliz cihazı ile merkezde; 3 mobil su arıtma cihazı ve 8 hemodiyaliz cihazı ile hasta yatak başı hemodiyaliz hizmeti verilmektedir.

ROMATOLOJİ BİLİM DALI
1 profesör öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmaktadır.
Romatoloji kliniği, R Blok 2. ve 3. katta toplam 5 yatak ile hizmet vermektedir.
Romatoloji polikliniği, B Blok zemin kattadır. Poliklinikte randevulu olarak hizmet verilmektedir.

TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI
1 profesör ve 1 doçent öğretim üyesi mevcuttur. Yatan hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetleri sunulmaktadır.
Tıbbi Onkoloji kliniği, T Blok 3. ve 4. katlarda toplam 53 yatak ile hizmet vermektedir. 18 oda 2 kişilik, 17 oda 1 kişiliktir.
Tıbbi Onkoloji polikliniği, T Blok zemin katta 4 poliklinik odası mevcuttur. Poliklinikte randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Ayaktan tedavi ünitesi, T Blok 1. katta 47 birim ile kemoterapi ve değişik kanser tedavileri hizmeti sunmaktadır.

GENEL DAHİLİYE POLİKLİNİKLERİ
Ayaktan hasta tanı ve tedavi işlemleri için 2 adet ve klinikler arası konsültasyon hizmetleri için 1 adet poliklinik bulunmaktadır. Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır).

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
R Blok 2. kattadır. 8 yatak ve yatak başı yoğun bakım donanımı ile profesyonel hemşire ve hasta bakıcı kadrosu tarafından hizmet sunulmaktadır. Dahili kliniklerde yatan, yakın takip ve tedavi gerektiren kritik hastaların takibi yapılmaktadır. Hastalar yoğun bakım sorumlu öğretim üyesi koordinasyonunda ilgili bilim dallarının uzman hekimleri tarafından 24 saat esasına göre takip edilir.

Hizmetlerimiz

Genel Dahiliye Polikliniği: Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır).
Endokrinoloji Polikliniği : Randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Nefroloji Polikliniği: Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır)
Romatoloji Polikliniği:Randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Hematoloji Polikliniği: Randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Gastroenteroloji Polikliniği: Randevulu olarak hizmet verilmektedir.
Tıbbi Onkoloji Polikliniği:Randevulu olarak hizmet verilmektedir.
İmmünoloji ve Allerji Polikliniği: Randevusuz olarak hizmet verilmektedir (mesai saatleri içinde başvuran tüm hastalara bakılmaktadır).

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden veya
0332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Genel Dahiliye Polikliniği: 0332 223 62 03
Nefroloji Poliklinikleri : 0332 223 70 45
CAPD ve Transplantasyon Polikliniği : 0332 223 71 25
Gastroenteroloji Polikliniği: 0332 223 65 17
Hematoloji Polikliniği: 0332 223 73 12
Tıbbi Onkoloji Polikliniği: 0332 223 67 51