Blog Post

KALİTE EĞİTİM GÜNLERİ

  • 11-04-2016

KALİTE EĞİTİM GÜNLERİ

HASTANEMİZDE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ TARAFINDAN 04/06.04.2016 TARİHLERİ ARASINDA KALİTE EĞİTİM GÜNLERİ TÜM KALİTE BİRİM SORUMLULURARININ KATILIMI İLE GERÇEKLEŞİRİLDİ.

AYRICA KALİTE EĞİTİM GÜNLERİ KAPSAMINDA 07-08.04.2016 TARİHLERİNDE LABORATUVAR ÇALIŞANLARI İÇİN KALİTE EĞİTİM GÜNLERİ DÜZENLENDİ.

EYÜP KALAYCI KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİME DESTEK VEREN TÜM KONUŞMACILARIMIZA VE KATILIMCILARA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

- Kan ve Kan Ürünlerinin Güvenli Transferi (Prof. Dr. Mahmut BAYKAN)
-Advers Etki Bildirimi ve Akılcı İlaç Kullanımı (Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN)
- Radyasyon Güvenliği (Doç. Dr. Suat KESKİN)
- Örneklerin Alınması ve Güvenli Transferi (Doç. Dr. Metin DOĞAN)
-Sağlıkta Kalite Standartları ve Doküman Yönetimi, Çalışan Güvenliğinin Sağlanması, Göstergelerin İzlenmesi, Hasta Başı Test Cihazlarının Kullanımı ve Bakımı, Güvenlik Raporlama Sistemi ile İlgili Eğitimler Tüm Kurum Çalışanlarını Kapsayacak Şekilde Planlanmalıdır. (Ayfer ERDOĞAN (Kalite Yönetim Direktörü))
- Enfeksiyonların Önlenmesi, Kesici, delici Alet Yaralanmaları, Kan ve Vücut Sıvılarının Bulaşması (Emra ÖKER (Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi))
-El Yıkama ve Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı, Atık Yönetimi. (Fatma BAYSAN FIRTINA (Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi))
-İlaçların Güvenli Transferi ve Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale (Pelin Düzenli- Eczane)
-Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kullanımı (Ali ALAN (Bilgi İşlem Birim Sorumlusu))
-Tehlikeli Maddeler ve Kullanılan Simgeler (Ömer KAYAPINAR)
-Numunelerin kabul ve ret işlemlerinin nasıl yapılacağı yönünde eğitim verilmelidir. Laboratuar testlerinin iç kalite kontrol süreci hakkında çalışanlara eğitim verilmelidir. Laboratuar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim verilmelidir. (Merve Sibel GÜNGÖR)



... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...