Blog Post

 

Kazalar En Çok Pazartesi Oluyor

30.09.2016

Kazalar En Çok Pazartesi Oluyor

Kazalar en çek Pazartesi oluyor Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, trafik kazalarının en sık pazartesi günü ve gündüz saatlerinde, en az salı günü gerçekleştiğinin tespit edildiğini bildirdi. Dr. Aysel Çakmak Yıldız, aynı zamanda Necmettin Er bak an Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Cander'in danışmanlığını yaptığı uzmanlık tezinde, trafik kazalarını inceledi. Tez sırasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Travma ünitesine bir yılda karıştıkları trafik kazası sonrası başvuran sürücüler ve yakınlarıyla görüşüldü. Hastalar, acil gözlemde takip ve taburculuk, servise yatış, yoğun bakıma yatış olarak gruplandırıldı. Çalışmaya, 104 hasta dahil edildi. Tez sonuçlarını değerlendiren Cander, çalışmaya dahil edilen sürücülerin yaşlarının normal dağılım göstermediğini, yaralanmaları da şiddetli ve orta düzeyde yaralanma olarak gruplandırdıklarını söyledi. Cander, travma şiddetiyle sürücünün kişisel özellikleri karşılaştırıldığında. medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, alkol kullanımı, alkol düzeyi, kaç saat uyuduğu, kazanın saati gibi konularda anlamlı farkların tespit edildiğini aktardı. Cander hastaneye yatış durumuyla sürücünün kişisel özellikleri karşılaştırıldığında da çocuk sahibi olunup olunmadığı, meslek, sigara ve alkol kullanımı, kaç yıldır araç kullandığı, havayla ilgili olumsuzluk bulunup bulunmadığı ve emniyet kemeri arasında anlamlı ilişki belirlendiğini vurguladı.

İlkokul Mezunları Daha Çok Kazaya Karışıyor

Hastaları eğitim durumuna göre gruplandırdıklarına da işaret eden Cander, "Kazaya karışanların yüzde 38,5'i ilkokul, yüzde 22’ si ortaokul, yüzde 24'ü lise, yüzde 15,4'ü ise üniversite mezunu. Eğitim durumuna göre trafik kazalarım en çok ilkokul mezunları yapıyor. Bu sonuç bize trafik kazalarının eğitimle azaldığını göstermektedir." dedi. Sürücülerin medeni durumuna bakıldığında yüzde 65,4'ünün evli, yüzde 34,6'sının bekar olduğunu anlatan Cander, hastaların yüzde 59,6'sının çocuk sahibi olduğunu, yüzde 40,4 nün ise çocuğunun bulunmadığım dile getirdi.

Sigara İçenler Daha Fazla Kaza Yapıyor

Cander sürücülerin meslek yüzdelerinin 47,1'inin işçi. yüzde 11.5'inin emekli, yüzde 8,7'sinin kamu görevlisinden oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Kazaya karışan sürücülerin yüzde 76.9'u sigara içiyor. Sigara içenlerde trafik kazası yapma oranının arttığım gözlemledik. Alkol kullanımına bakıldığında yüzde 76'sımn alkol kullanmadığım tespit ettik. Sürücülerin araç kullanım sürelerini sorguladık. Yüzde 40,4 ile 0-5 yü arası araç kullanan sürücülerin daha fazla kazaya karıştıklarını gördük. Yüzde 64.4'ümin ilk bir saat içerisinde kazaya karıştığı sonucuna varıldı. Mevsimlere baktığımızda yüzde 48,1'inin kışın ve aralık ayında olduğu tespit edildi* Kazaların yüzdelerine bakıldığında 21,2'sinin pazartesi, 10.6'sının salı, 17,3'ünün çarşamba, 13.5'inin perşembe. 11,5'inin cuma. 12,5'inin cumartesi, 13,5'iııin pazar günü meydana geldiğine dikkati çeken Cander, şöyle dedi: "Tez çalışmasında trafik kazalarının kişisel ve taşıtsal özellikleri ile hava durumu ilişkisi incelendi. Buna göre, kazaların en sık pazartesi günü gündüz saatlerinde, en az salı günü olduğunu gördük. En çok emniyet kemeri takılı olmayanların, araçta yalnız olanların, sigara içenlerin, ilkokul mezunlarının, aralık ayında, 10 yılın üstündeki araçların kazalara karıştığı görüldü. Haftanın ilk günü olan pazartesi trafik yoğunluğunun artması ve tatil sonucu oluşan rehavetin dikkatsizliğe neden olduğunu, emniyet kemeri takılı olmayanların öz güvenlerinden dolayı, sigara içenlerin dikkatsizlik sonucu kazalara karıştığını düşünüyoruz." Cander, sıcaklığın 4 derece ve altında olduğu saatlerde kazaların daha çok olduğunun altım çizerek, kazaların önlenmesi için kış lastiği kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.