Blog Post

Anatomi ABD Öğretim Üyelerimiz Beden Bağışının Önemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

  • 03-11-2017

...

Anatomi ABD Öğretim Üyelerimiz Beden Bağışının Önemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, tıp eğitimi için önem arz eden beden bağışının arttırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

24-31 Ekim Ulusal Anatomi Haftasında, Beden Bağışının arttırılması, farkındalığın yerleşmesi, anatomi biliminin halk sağlığına katkıları açısından öneminin anlatılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Büyükmumcu, “Bu bağlamda Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı olarak fakülte içerisinde konu ile ilgili toplantı ve seminerler düzenledik. Ayrıca Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarında kadavra olarak kullanılmak üzere son iki yıl içinde iki vatandaşımız bedenini bağışlamıştır.” dedi.

Tıp eğitiminde ve genç doktorların yetiştirilmesinde kadavra kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Büyükmumcu, “Gerçek vücutlar üzerinde çalışarak eğitim alacak olan geleceğin doktorlarının iyi yetişmeleri için yeterli sayıda kadavranın bulunması gerekmektedir. Bunun için beden bağışı çok önemlidir ve biz de ülkemizde beden bağışının arttırılmasını amaçlamaktayız.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal ise, “Temel eğitim yanı sıra cerrahi uygulamalarda kişisel farklılıkların ayırt edilebilmesi ve yeni cerrahi tekniklerin geliştirilmesi için kadavra üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar çok değerlidir. Kadavra temini ile ilgili tartışmalar daima tıp eğitimi gündeminde olmuştur. Bu konu ile ilgili etik çözüm beden bağışıdır.” diye konuştu.

Beden bağışında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi veren Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aynur Emine Çiçekcibaşı, “Aklı başında, 18 yaş ve üstü olan herkes beden bağışında bulunabilir. Ayrıca ölen kişinin eşi, çocukları veya vasisi de ölüm durumunda bağış yapabilir. Bağışçıya verilen beden bağış kartının üzerinde bağış ile ilgili gerekli bilgiler bulunmakta bağışçının yakınlarından ölümü takiben ilgili telefon numaraları aranarak bilgi verilmesi talep edilmektedir. Tıp eğitimi veyahut araştırma için yürütülen anatomik çalışmaların ardından vücut, bağışçının isteği doğrultusundaki dini törenle ve yasalara uygun olarak defnedilir. Beden bağışı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği web sayfasından (http://anatomidernegi.org.tr) veya Tıp Fakülteleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanlıklarından sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.