Blog Post

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kermes Sergisi

  • 11-05-2018


Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kermes Sergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermese ilgibüyüktü.Psikiyatri servisinde tedavi gören hastaların resim ve el sanatları konusunda uzman öğretmenlerle birlikte çalışarak ortaya çıkardıkları eserler,sergi alanında yerini aldı.Kermesi ziyaret edenler, çeşitli alanlarda yapılmış resim ve el işi ürünlerini incelerken eserlerin oluşturulmasında ortaya konulan çaba karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Prof. Dr.RahimKucur“geleneksel olarak düzenlenen kermesimizde bu yılda birbirinden değerli eserleri sergileme fırsatı yakaladık.Servisimizde tedavi gören hastalarımızın duygusal deşarjının sağlandığı uğraş atölyelerinde ortaya çıkan bu eserler, hastalarımız tarafından verilen emeğin ve iç dünyalarındaki duyguların en şeffaf yansımasıdır.Bu kermesle aynı zamanda hastalarımızın ürettiklerini gösterme fırsatı sunarak, toplumumuzun ruhsal bozukluk yaşayanlara karşı damgalama ve ötekileştirmenin azalmasını temenni ediyoruz.”açıklamasında bulundu.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...