About Us

İHALE DUYURULARI

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünlerin/cihazların ve bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir sistem olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’ta kayıtlı bulunan firmaların temsilcileri tarafından aşağıda belirtilen hususlar kapsamında firma kayıt bilgilerinin kontrol edilmesi ve en geç 31/12/2012 tarihine kadar güncelleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Belirtilen tarihten itibaren aşağıda belirtilen hususlarda gerekli güncellemeleri yapmayan firmaların kayıtları iptal edilecektir.
TİTUBB sisteminde kayıt altına alınan tıbbi cihaz tedarikçi firmaları ve bayilerinin kayıt bildirim işlemleri Maliye Bakanlığınca yürütülen Vergi Daireleri Otomasyon Projesiyle (VEDOP) entegre yürütülmektedir. Bu işlemler Eczane ve Optik firmaları hariç olmak üzere Şahıs Firması olanlar için TC Kimlik Numarası üzerinden diğerleri için Vergi Kimlik Numarası üzerinden yapılmaktaydı. Ancak, Eczane, Optik, Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri hariç diğer tüm tıbbi cihaz firmalarını Vergi Kimlik Numarası üzerinden kaydederek uygulama birliği oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda, TC Kimlik Numarası üzerinden yapılmış bulunan Şahsi Firma Kayıt Bildirimleri en geç 31/12/2012 tarihine kadar güncelleme yapmak sureti ile Vergi Kimlik Numarası üzerinden kaydedilmeli ve güncelleme işleminin ardından “Firma Kayıt Bildirim İşlemleri” hakkındaki duyurular doğrultusunda Kurumumuza başvurulmalıdır.
Aynı T.C. Kimlik Numarası ve / veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılmış birden fazla firma kaydı bulunan yani birden fazla tanımlayıcı numarası olan firmaların, güncel olan kaydının dışında onaylı konumdaki mükerrer firma kayıtlarını silmeleri gerekmektedir. Silinecek firmalarda kayıtlı ürün ve belgelerin sistemde kalacak olan firma kaydına aktarılması için belirtilen tarihe kadar Kurumumuza firma yetkilisine ait imza sirkülerinin orijinali veya noter onaylısı ile birlikte dilekçe verilmelidir. Dilekçe de firma kaşesi ile firma yetkilisine ait ıslak imza bulunmalıdır.
TİTUBB firma kayıt bildirim işlemleri için, sisteme online veri girişi yapılmasının ardından “ubb.iegm.gov.tr” web adresindeki Sağlık Bakanlığı duyuruları doğrultusunda hazırlanan firma kayıt başvuru dosyasının Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. TİTUBB sisteminde gereksiz veri depolanmasını engellemek amacıyla, veri girişinin yapılmasını takiben 45 (kırkbeş) gün içerisinde söz konusu firma kayıt başvuru dosyasını Kurumumuza göndermeyen firmaların Kurumumuzca değerlendirilmeyen verileri sistem tarafından otomatik olarak silinecektir. Bu süre sonunda sisteme yeniden giriş yapılması gerekmektedir.
31/12/2012 tarihinden itibaren Eczane, Optik, Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri de dahil TİTUBB sisteminin kullanan tüm firmalar kayıt/bildirim işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “güvenli elektronik imza” kullanacaklardır. TİTUBB sistemini kullanan tüm firmaların güvenli elektronik imza kullanabilmesi ve kendilerini TİTUBB sistemine e-imza ile tanıtabilmeleri için, nitelikli elektronik sertifikalarını (NES), yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin etmiş olması gerektiğinden firma yetkilileri e-imza ya da mobil imza süreçlerini 31/12/2012 tarihine kadar tamamlamalıdır. Bu tarihten itibaren güvenli elektronik imza olmadan TİTUBB’a şifre ile giriş yapılamayacaktır.
“Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet gösteren Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezleri 31.12.2012 tarihinden itibaren Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS)’den otomatik aktarım yoluyla ve Mesul Müdürün TC Kimlik numarası üzerinden elektronik ortamda tamamlanacak ve firma yetkilisinin (mesul müdürün) e-posta adresine sistem tarafından otomatik olarak şifre gönderilecektir. Bu süre zarfında İl Sağlık Müdürlüğünde tutulan kayıtlardaki firma adı, adresi, mesul müdürün TC Kimlik Numarası ve e-posta bilgileri kontrol edilmeli ve hata varsa düzeltilmelidir.
Eczane, Optik, Ismarlama Protez Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazları Merkezlerinin TİTUBB kayıtlarında güncelleme işlemleri sistem üzerinden yapılamamakta olup, bu firmaların öncelikle bağlı oldukları İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile kayıtlı bulundukları İEGM2007 ya da ÇKYS sisteminde bu güncellemeleri yaptıktan sonra kurumumuza bildirmeleri ve güncel halinin aktarımını istenmeleri gerekmektedir. Aktarım talebini içeren dilekçede TİTUBB’ta kayıtlı olan yetkili kişinin TC Kimlik Numarasının belirtilmelidir.
TİTUBB’ta firma kayıt formu sayfalarında 19. Alanda yer alan firma yetkilisine ait imza sirküleri eksik olan tüm firmaların kayıtlarını sistem üzerinden güncellemesi ve TİTUBB sisteminde güncelledikten sonra “Firma Kaydı” hakkındaki duyurular doğrultusunda Kurumumuza başvuru dosyası göndermesi gerekmektedir. 31/12/2012 tarihinden itibaren kayıt formunda eksikleri olan firmaların kayıtları iptal edilecektir.

NOT: TİTUBB sisteminde tutulan kayıt bildirimlerin veri girişleri, eşlenmesi, güncellenmesi ve aktarılması işlemlerinin doğruluğu hususundaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk firmalara aittir.

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

FİRMALARIN DİKKATİNE

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel sağlık sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru gereği, 01.09.2012 tarihinden itibaren "Firma Tanımlayıcı Numarası'nın sistem üzerinden MEDULA 'ya gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 1 Eylül sonrası tüm sut kodlu malzemelerin firma tanımlayıcı numarası ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu numaralar malzeme firmaları aracılığı iile medulaya kaydedildikten sonra, hizmet kayıt aşamasında barkod ile birlikte medulaya gönderilecektir." MEDULA'ya gönderilecek olan "Firma Tanımlayıcı Numarası" Bayi firma tanımlayıcı numarası olmayıp, firmaları sistem üzerinden Bayi olarak yetkilendiren ve Ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olduğu firma tanımlayıcu numarasıdır. Hastanemiz dönem itibari ile faturalandırılması gereken tedavi faturaları kaydını, malzemelerin "Firma Tanımlayıcı Numarası" olmadığı için yapamamaktadır. Hastanemiz iile çalışan tüm Firmaların " Firma Tanımlayıcı Numarasına" ilişkin SGK kurumu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlayarak doğru Firma Tanımlayıcı Numarasını Satın Alma ve Ambar Birimlerine bildirmesi rica olunur. Tedavi Hizmet Ödemelerinin yapılabilmesi açısından konu önem arz etmektedir.

 

MeramTip : IndexECZANE İLAÇ ALIMI 17//623 14:00

KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DEMİRBAŞ ALIMI(DS)17/619///31.03.2017

TEKNİK HİZMETLER MALZEME ALIMI(DS)17/622///04.04.2017

GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ DEMİRBAŞ ALIMI ( YAKLAŞIK MALİYET) 38973 /// 31.03.2017

ANESTEZİ KLİNİĞİ MALZEME ALIMI(DS)17/620///03.04.2017

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DEMİRBAŞ ALIMI (YAKLAŞIK MALİYET) (DS) 38856 /// 31.03.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/617///03.04.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/618///03.04.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/616///03.04.2017

KARDİYOLOJİ SERVİSİ DEMİRBAŞ ALIMI (YAKLAŞIK MALİYET)(DS) 39046 /// 31.03.2017

ANESTEZİ KLİNİĞİ HİZMET ALIMI(DS)17/615///31.03.2017

ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI(DS)17/614///03.04.2017

KALP DAMAR CERRAHİ AML.DEPOSU DEMİRBAŞ ALIMI (YAKLAŞIK MALİYET)(DS) 38832 /// 31.03.2017

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/613 14:00

GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ DEMİRBAŞ ALIMI (YAKLAŞIK MALİYET) (DS) 38988 /// 31.03.2017

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ ÜNİTESİ (TÜP BEBEK) MALZEME ALIMI(DS)17/600///30.03.2017

KALP DAMAR SERVİSİ MALZ ALIMI 17/581////28/03/2017

ANESTEZİ KİNİĞİ MALZ ALIMI 17/609 28/03/2017

PATOLOJİ LAB.MALZ.ALIMI 17/612 28/03/2017

YARDIMCI ÜREME ÜNİTESİ MALZ.ALIMI 17/611 27/03/2017

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/604 14:00

GASTROENTROLOJI SERVİSİ MALZ ALIMI 17/599 24/03/2017

ÜROLOJİ SERVİSİ MALZ.ALIMI 17/601 24/03/2017

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MALZEME ALIMI(DS)17/598///30.03.2017

KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ MALZEME ALIMI(DS)17/597///29.03.2017

KADIN HASTALIKLARI SERVİSİ MALZEME ALIMI(DS)17/596///30.03.2017

HASTANE DEPOSU MALZEME ALIMI(DS)17/592///30.03.2017

KALP DAMAR SERVİSİ MALZ ALIMI 17/583////27/03/2017

GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ MALZ ALIMI 17/578 27/03/2017

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/582 14:00

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/574 24/03/2017

STERİLİZASYON MERKEZİ MALZEME ALIMI(DS)17/572///28.03.2017

ANESTEZİ KLİNİĞİ MALZEME ALIMI(DS)17/571///29.03.2017

ANESTEZİ KLİNİĞİ HİZMET ALIMI(DS)17/570///27.03.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/569///29.03.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/568///29.03.2017

ÜROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/566///29.03.2017

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/560 14:00

MİKROBİYOLOJİ LAB.MALZ.ALIMI 17/558 22/03/2017

GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ MALZ ALIMI 17/554 22/03/2017

ECZANE İLAÇ ALIMI 17/555 14:00

BİYOKİMYA LAB.MALZ.ALIMI 17/552 20/03/2017

KARDİYOLOJİ SERVİSİ MALZEME ALIMI(DS)17/539///23.03.2017

DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MALZEME ALIMI(DS)17/538///23.03.2017

EV İDARESİ MALZEME ALIMI(DS)17/537///22.03.2017

TIBBİ ONKOLOJİ SERVİSİ MALZEME ALIMI(DS)17/482///22.03.2017

GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ MALZ ALIMI 17/551 20/03/2017

TEKNİK HİZMETLER MALZEME ALIMI ( YAKLAŞIK MALİYET ) (DS) 38776 /// 22.03.2017

REANİMASYON MAZL ALIMI 17/473 21/03/2017

TEKNİK HİZMETLER MALZEME ALIMI ( YAKLAŞIK MALİYET ) (DS) 38771 /// 22.03.2017

TEKNİK HİZMETLER MALZEME ALIMI ( YAKLAŞIK MALİYET )(DS) 37981 /// 22.03.2017

TEKNİK HİZMETLER YÖNLENDİRME ATÖLYESİ MALZEME ALIMI ( YAKLAŞIK MALİYET )(DS) 38786 /// 22.03.2017

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI DEMİRBAŞ ALIMI (DS) 38833 /// 22.03.2017

BİYOKİMYA LAB.MALZ.ALIMI 17/536 17/03/2017

GASTROENTROLOJI SERVİSİ MALZ ALIMI 17/531 17/03/2017

KALP DAMAR SERVİSİ MALZ ALIMI 17/532////17/03/2017

KULAK BURUN BOĞAZ SEVİSİ İÇİN MALZEME ALIMI 17/529 17/03/2017 10:00

GASTROENTROLOJİ SERVİSİ HİZMET ALIMI(DS)17/487///20.03.2017

ORTOPEDİ SERVİSİ MALZEME ALIMI 17/520 17.03.2017

AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ MALZEME ALIMI(DS)17/519///20.03.2017