Hizmetlerimiz


Sağlık Bilişimindeki yüksek tecrübelerimiz ile ileri yazılım teknolojilerini harmanlayarak geliştirdiğimiz yazılım sistemlerimiz; Standard form uygulamalarının ötesinde kurumsal yazılım mimarisinde; çok katmanlı, farklı amaç ve kullanımlar için özelleştirilmiş sistem bileşenlerini içeren, entegre bir yapı sunmaktadır.

Yazılım sistemlerimiz, dağıtılmış mimaride birbirleri ile iletişim kurarken uluslar arası standartta, iletişim protokollerini kullanmaktadır. Bu sayede, sistem içi ve sistem dışı entegrasyonlar, düşük maliyetle gerçekleştirilmekte ve entegrasyon yelpazesini genişletilmektedir.

Kağıtlara Veda Edin!

Kağıt Ortamındaki Hastaya Ait Form ve Belgelerin Taranarak, Elektronik Ortamdan Aktarım İmkanı...

Grafik Tasarım
Web Tasarım

Mobil Uygulamalar

Farklı Kullanıcı Gruplarına Özgü Çözümler. Hastalara, Doktorlara, Hemşirelere ve Yöneticilere Yönelik 

Katkı Payı / Performans Sistemi

• Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine Uygun Performans Değerlendirme Sistemi
•Üniversiteler YÖK Yönetmeliğine Uygun Performans Sistemi
•Maliyet Muhasebe Sistemi İle Entegrasyon

Sunucu Hizmeti