About Us

KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyeti odaklı, çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalite politikamızdır.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastane’sinin hasta memnuniyeti politikasının temelini “Hasta Odaklılık” oluşturur. Bu amaçla; kalite politikası ve yasal şartlar çerçevesinde hastalarımızdan gelen talep ve memnuniyetsizlikleri tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ve cevap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden inceleyip, çözüm sunan, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
ÇEVRE POLİTİKASI

Hastane olarak faaliyette olduğumuz çevrede, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını, tabi olduğumuz yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı, teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırma politikamızdır.
AKILCI İLAÇ KULLANIM POLİTİKASI

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre akılcı ilaç kullanımı “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” dir.AKILCI İLAÇ KULLANIMI HASTANE POLİTİKAMIZ

* Hastanın probleminin dikkatlice tanımlanarak doğru tanının konduğu,

* Tedavi amaçlarının belirlendiği,

* Etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavinin seçildiği,

* Tedaviuygunluğunun ve tedavi maliyetinin dikkate alındığı,

* Seçilen tedavi gerekçelerinin hastaya anlaşılır bir dil ile anlatıldığı,

* Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için gerekli bilgi ve talimatların anlatıldığı,

* Kişiselleştirilebilir hasta broşürleri,

* Hangi ilaçların günün hangi saatinde alınacağını gösteren gün takvimi,

* İlaç kitapçığı ve dozaj kutularının kullanıldığı,

* Hastayı anlamaya yönelik yaklaşılarak hastagörüşlerinin dikkate alındığı,

* İyi bir hasta-hekim ilişkisi kurmak için yeterli sürenin ayrıldığı,

* Tedavi başarısının değerlendirildiği,

* Kullanılan ilaçlara bağlı istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildirimlerinin yapıldığı,

* Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,

* Sağlık problemlerinin hepsinin ilaçla tedavi gerektirmediği bilinciyle ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği,

* Belirli aralıklarla akılcı ilaç kullanım programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketlerinin uygulandığı,

* Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile çalışanlarımızda ve hastalarımızda farkındalık sağlamaktır.HASTALARA AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

* Gerçek sağlık sorununuzu doktorunuza çekinmeden dolaysızca anlatınız.

* Şu anki şikâyetiniz için daha önce başka bir tedavi alıp almadığınızı doktorunuza bildiriniz.

* Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

* Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirme dönemindeyseniz, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi uzun süreden beri devam eden bir hastalığınız varsa, besin ya da ilaç alerjisi (örn; penisilin alerjisi) gibi özel durumlarınız varsa mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

* İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.

* İlaçlar, hekiminiz tarafından belirtilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.

* Doz atlamamaya ve ilacı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

* İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan; çiğneyerek, kırarak, bölerek veya suda çözerek kullanmayınız.Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve başkalarına ilaç tavsiyesinde bulunmayınız.

* Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve başkalarına ilaç tavsiyesinde bulunmayınız.

* İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğütaktirde eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.