TELEFON REHBERİMİZ

 
 


İSİM TELEFON YER
A Blok MR ve Tomoğrafi Sonuç Verme 6754 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
A Blok MR. Hemşire 7790 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
A Blok Multislice BT 7730 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
A Blok Tomo Rapor Sekreteri 7154 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
A Blok Tomografi 6754 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI (RADYOLOJİ)
A Blok Yönetim 6983 - 7109 KAFETERYALAR
A Blok Zemin Kat Kafeterya 7108 KAFETERYALAR
Acil Ameliyathane 7624 AMELİYATHANELER
Acil Ameliyathane 2 7884 AMELİYATHANELER
Acil Anabilimdalı Sekreter 6789 ACİL TIP ANABİLİM DALI