TELEFON REHBERİMİZ

 
 


İSİM TELEFON YER
Acil Travma Odası 7127 ACİL TIP ANABİLİM DALI
Acil Ultrason Dr. Odası S Blok 6526 ACİL TIP ANABİLİM DALI
Acil Vezne 6175 VEZNELER
Acil Vezne 6175 ACİL TIP ANABİLİM DALI
Acil Yoğun Bakım 6409 - 7459 ACİL TIP ANABİLİM DALI
Adli Rapor Merkezi 6799 İDARİ BİRİMLER
Adli Tabib Odası 7731 İDARİ BİRİMLER
Adli Tıp Anabilimdalı Sekreter 7122 ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Adli Tıp Asistan Odası 7329 - 6607 ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Adli Tıp Faks 7574 ADLİ TIP ANABİLİM DALI