About Us

FizyolojiFizyoloji AD’nda 3 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 uzman doktor ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Lisan eğitiminde Meram Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2 “Fizyoloji”, Dönem 3 “Fizyopatoloji”, SBF Hemşirelik Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi “Fizyoloji” ve AK Eğitim Fakültesi PDR Bölümü “Fizyolojik Psikoloji” dersleri yürütülmektedir. Fizyoloji AD’nda ayrıca 10 yüksek lisans ve 7 doktora öğrencisine lisansüstü eğitim verilmektedir.

 ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Bilimsel araştırma faaliyetleri 3 laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir:

 Sinir ve Kas Fizyolojisi Laboratuvarı: İzole organ banyosu ve kayıt sistemi kullanılarak, insan ve deney hayvanlarından elde edilen uterus, damar ve mesane dokularındaki izometrik kasılmalar üzerinde hormon, ilaç, sitokin vb moleküllerin olası etkileri araştırılmaktadır.

 Nöroendokrinoloji Laboratuvarı: Deney hayvanlarında sterotaksik cihazlar aracılığıyla intraserebroventriküler enjeksiyonlar, ozmotik mini pompalar yerleştirilerek uzun süreli beyin içi madde infüzyonları ve beyin mikrodiyalizi uygulanmaktadır. Analitik yöntem olarak HPLC-ECD sisteminde dokularda ve mikrodiyaliz örneklerinde katekolamin analizleri gerçekleştirilmektedir.

 Beyin Araştırmaları Ünitesi: Temel ve klinik bilimlerin ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmesi amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahi vb anabilim dallarıyla kollaboratif olarak serebral strok, depresyon, Alzheimer vb hastalıkların deneysel hayvan modelleri oluşturulmaktadır.


Hizmetlerimiz

Sinir ve Kas Fizyolojisi Laboratuvarı,
Nöroendokrinoloji Laboratuvarı,
Beyin Araştırmaları Ünitesi.

Randevu

Ana Sayfamızda bulunan online randevu linkine tıklayarak randevunuzu internet üzerinden veya
0 332 223 70 00 nolu Randevu Sekreterliği numarasını arayarak telefon üzerinden randevularınızı alabilirsiniz.

İletişim

Anabilim Dalı Sekreteri : 6793