About Us

Tıbbi MikrobiyolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımız 6.12.1982 tarihinde Prof.Dr.Hatice Özenci tarafından hastanemizin A-Blok 1.katında kuruldu ve Anabilim dalına 1.9.1986 tarihine kadar kendisi başkanlık etti. Sonrasında sırasıyla; Prof.Dr.Refik Soylu (1.9.1986-3.8.1987), Yrd.Doç.Dr.İnci Tuncer (3.8.1987- 12.4.1988) Prof.Dr.Bülent Baysal (12.4.1988-17.4.2003), Prof.Dr.İnci Tuncer 17.4.2003-20.04.2006, Prof.Dr.Bülent Baysal (20.04.2006-31.12.2013) Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürüttü. 01.01.2014 tarihinden itibaren Prof.Dr.Mahmut Baykan Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmeye başladı. 10 Haziran 2014 tarihi itibari ile Anabilim dalımız bünyesinde Tıbbi Viroloji Bilim dalı kuruldu ve Bilim Dalı başkanlığı görevini Doç.Dr.Mehmet Özdemir yürütmeye başladı. Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Viroloji Bilim Dalı olarak bir taraftan, Merkez Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde hastane hizmetlerine katkı sağlarken, diğer taraftan Meram Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim programları içerisinde yer almaktadır. Anabilim Dalının Çalışma Konuları - Bakteriyoloji,
- Seroloji,
- Parazitoloji,
- Mikoloji,
- Moleküler mikrobiyoloji,
- Viroloji,
- İmmünoloji.
Araştırma Görevlisi ve Yandal Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci - Araştırma görevlileri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile yan dal araştırma görevlileri YDUS ile alınmaktadır. Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi alınmamaktadır.
- TUS Nisan ve Eylül dönemlerinde bölümün gereksinimine göre araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır.
- Eğitim süresi: Uzmanlık 4-5 yıl, Yan dal uzmanlık 24 aydır
- Uzmanlık eğitimi süresince yapılması zorunlu olan rotasyonlar:
* Bakteriyoloji 10 ay, Seroloji 8 ay, Parazitoloji 4 ay, Mikoloji 4 ay, Moleküler mikrobiyoloji 3 ay, Floresan Mikroskopi 5 ay, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 6 ay, Çocuk Enfeksiyon 1 ay, Halk sağlığı 1 ay, Biyokimya 1 ay.
- Araştırma görevlisi ve yandal araştırma görevlisi eğitim programı vardır.
- Eğitim programı kapsamında haftada bir makale saati ve haftada bir seminer sunumu yapılmaktadır.