About Us

TEBADNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi TEBAD Fakültemizde 3 Mart  2004 Tarih ve   2004/049 sayılı Fakülte Yönetim kurulu kararı  ile faaliyetlerine başlamıştır. Çağdaş tıp eğitimi anlayışı, ülke gereksinimleri ve Meram Tıp Fakültesi amaç ve hedefleri doğrultusunda hekimler yetiştirilmesine katkı vermek için çalışmalarımızı multidisipliner bir şekilde sürdürmekteyiz. Eğitim programımızın öğrenci merkezli, probleme dayalı, entegre, topluma dayalı, seçmeli ve sistematik yapılanması içinde tüm fakültesi çalışanları ile değişik aşamalarda paylaşımlar yaparak eğitim programının aksamadan sürdürülmesi ve organizasyonu sorumluluğunu yürütmekte, zaman zaman da fakülteye danışmanlık ve bilgilendirmeler yaparak çağı yakalayan bir tıp fakültesi olmaya katkı vermeye çalışmaktayız. Dönem I öğrencileri için 16, Dönem II öğrencileri için 16, Dönem III öğrencileri için 24 adet olmak üzere Temel Mesleki Beceri, Kliniğe Giriş Becerileri, Radyolojik Beceriler ve İletişim Becerileri şeklinde gruplanan toplam 56 ana başlıkta maketler üzerinde küçük gruplarda bir öğretim elemanı ile mesleki beceri eğitimlerini sürdürmekteyiz. Ayrıca entegre müfredat içine yapılandırılmış Dönem I ve III için yılda 3 adet, Dönem II için yılda 2 adet olmak üzere Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) senaryosunun senaryo yazım aşamasından başlayarak, oturum koşullarının sağlanması, yönlendiricilerin eğitimleri ve katılımlarının sağlanması, sürecin sorunsuz sürdürülmesi ve sonuçlandırılması için gereken organizasyonları da TEBAD olarak yürütmekteyiz.

TEBAD faaliyetleri:
-Temel Mesleki Beceri Eğitimi ,
-Tıbbi İletişim Dersi,
-Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Uygulamaları,
-Kliniğe Giriş Beceri Eğitimi,
-Radyolojik Beceri Eğitimi,
-PDÖ Senaryo Hazırlığı ve Değerlendirme Çalışmaları,
-Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursları,
-Uygulanan Eğitimlerin Değerlendirilmesi,
-Bilimsel Faaliyetler olarak özetlenebilir.