About Us

ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME

Hastanemizde haftanın hergünü ziyaret vardır
Ziyaret Saatleri:
* Gündüz : 13:00 - 14:00


HASTA ZİYARETİNDEN AMAÇ NEDİR?
* Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
* Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
* Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir
* Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
* Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
* Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
* Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir ?
* Yoğun bakımda yatan hastalar
* Yanık ünitesinde yatan hastalar
* Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
* Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
* Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir ?
* 12 yaş altı çocuklar,
* Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
* Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
* İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
* Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
* Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
* Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
* Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
* Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
* Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
* Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
* Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
* Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
* Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
* Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
* Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir
* Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
* Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
* Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
* Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
* Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
* Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
* Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
* Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler
* Hastane güvenliğini bozar
* Uyuyan hastalar rahatsız olur
* Hasta hakları ihlal edilir